การรวม

ส่งออกข้อมูลการติดต่อของผู้เข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย

ควิซของคุณสามารถส่งข้อมูลการติดต่อของผู้เข้าร่วมไปยังแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Mailchimp, Hubspot หรือ Constant Contact ได้ หรือคุณสามารถใช้ Zapier ก็ได้เช่นกัน