మీ క్విజ్ సేకరించిన డేటాను మీరు విశ్లేషించాల్సిన అవసరం ఉంది

మీ క్విజ్ యొక్క గణాంకాలను నిజ సమయంలో పొందడం

గణాంకాలు స్వయంచాలకంగా నమోదు చేయబడతాయి. ఆటగాళ్ల సంఖ్య (విజయవంతమైన మరియు విజయవంతం కాని) మరియు మొత్తం ఆటగాళ్ల సంఖ్య నిజ సమయంలో అందుబాటులో ఉంది. ప్రతి ప్రశ్నకు గణాంకాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

2531 ప్రతిస్పందనలు

మీ క్విజ్‌ను ఇంటరాక్టివ్ సర్వేగా ఉపయోగించడం

మీ క్విజ్ యొక్క గణాంకాలు నిజ సమయంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి, డేటాను త్వరగా మరియు సులభంగా అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయపడటానికి అవి పై చార్టులలో ప్రదర్శించబడతాయి