Integracije

Automatski izvezite leadove u aplikacije koje već koristite

Vaš kviz može slati ime i e-mail adresi igrača na aplikacije kao što su Mailchimp ili Constant Connect. Za aplikacije koje ne podržavamo, možete koristiti Zapier, najjednostavniju alat za integraciju na internetu.

Wordpress

Joomla