Všetko, čo potrebujete k vytvoreniu kvízu

Obsah kvízu môžete jednoducho meniť.

Zmeniť obsah kvízu je rovnako jednoduché ako vyplnenie formulára a zapnutie niekoľkých tlačidiel. Zadajte inštrukcie, otázky a odpovede a správu na konci kvízu.

Inštrukcie

Akú správu by ste chceli zobraziť na začiatku svojho kvízu?

Úspešné dokončenie

Zobrazovacia správa

Create a quiz - Look and Feel

Prispôsobenie designu kvízu je jednoduché, a ponúka veľa možností pre úpravu

S našim interaktívnym rozhraním môžete rýchlo presúvať tlačidla alebo meniť ich farbu, meniť písmo alebo môžete vložiť vlastný obrázok na pozadie.

Použite nejaký motív a počas niekoľkých sekúnd vytvorte skvelý kvíz

Jednoducho vyberte fotku, paletu farieb a rozhranie, a kvíz je hotový. Taktieý môžete vytvoriť vlastnú tému.

Create a quiz - Fyrebox Themes
Create a quiz - Templates

Použite šablónu

Ako štart na začiatok, použite šablónu. Každú časť šablóny môžete upraviť.