ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸਫਲ ਅਤੇ ਅਸਫਲ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

 2531

ਇਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ