Semua yang anda perlukan untuk menganalisis data yang dikumpul oleh kuiz anda

Dapatkan statistik kuiz anda dan fahami bagaimana ia dimainkan.

Statistik direkodkan secara automatik. Bilangan siap dibina (berjaya dan tidak berjaya), jumlah pemain nombor boleh didapati dalam masa nyata.

2531 Jawapan

Jadikan kuiz anda satu alat kajian yang kuat.

Statistik semua jawapan boleh didapati dalam masa sebenar dan dipaparkan dalam carta pai untuk membantu anda mentafsir data dengan cepat.