Таны асуултанд цуглуулсан мэдээллийг анализ хийхэд хэрэгтэй бүх зүйл

Таны асуултын статистикийг цаг тухайд нь авах

Статистикийг автоматаар бүртгэдэг. Тоглогчдын тоо (амжилттай, амжилтгүй) ба нийт тоглогчид бодит цаг хугацаанд боломжтой. Асуулт бүрийн статистик мэдээллийг авах боломжтой.

2531 Хариултууд

Таны асуултыг интерактив судалгаа болгон ашиглаж байна

Таны асуулт хариултын статистик мэдээллийг бодит цаг хугацаанд үзэх боломжтой. Мэдээллийг хурдан, хялбараар олоход туслах зорилгоор тэдгээрийг бялуу диаграмаар харуулав