ನಿಮ್ಮ ವಿಕ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

ಹಂತ 1. ಫೈರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 2. ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ


ಹಂತ 3. ನಿಮ್ಮ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ