אינטגרציות

ייצא את פרטי הקשר של המשתתפים בקלות.

החידון שלך יכול לשלוח את פרטי יצירת הקשר של המשתתפים ליישומים כגון Mailchimp, Hubspot או Constant Contact. אתה יכול גם להשתמש ב- Zapier.