Isang Pagsusulit, Dalawang Format

Malamang ay gumagamit ang mga Tagasubaybay mo ng Whatsapp, Messenger o WeChat. Ipakita ang pagsusulit mo sa isang format na magagamit nila araw-araw.

 Klasiko

Fyrebox - Desktop Frame
Ano ang hinahanap mo ngayon?
Mga naglilinis
Mga Moisturisers
Fyrebox - Mobile Frame
Ano ang hinahanap mo ngayon?
Mga naglilinis
Mga Moisturisers

 Pag-uusap

Maghanap ng pinakamahusay na produkto para sa iyong balat! Kunin ang aming pagsusulit!
Magsimula
Ano ang hinahanap mo ngayon?
1. Mga naglilinis
2. Mga Moisturisers
12

Kamusta mga Entreprenyur!
Makatutulong sa negosyo mo ang paggawa ng pagsusulit.

Fyrebox Quiz Maker for Lead Generation

Gumawa ka ng pagsusulit upang makakalap ng mga lead. Ang isang interaktibong pagsusulit ay isang mahusay na paraan upang makakalap ng mga lead sa website, panding page o social media mo.

Makaka-export ka ng mga impormasyong pangkaugnay ng mga kalahok sa higit 3000 na application.

Maaari mong gamitin ang huling page ng pagsusulit mo upang manghikayat ng aksyon. Halimbawa, maaari mong i-redirect ang mga kalahok mo sa Facebook page mo, o isang page ng website mo.

Kamusta mga Guro!

Idagdag ang Interactivity ng Pagtuturo mo

Makapatuturo ng anumang bagay ang pagsusulit sa mga estudyante mo. Mula paaralang primarya hanggang sa unibersidad, pinapaging kaaya-aya at masaya ng mga pagsusulit ang edukasyon. Masusubukan mo rin ang kaalaman ng mga estudyante mo at makita ang kanilang resulta agad-agad.

Awtomatikong tinatala ng pagsusulit mo ang mga kalahok at kanilang mga sagot.

Makapipili ka na makatanggap ng ulat para sa kada kalahok o i-export silang lahat sa Excel

Sa ulat, may access ka sa mga sagot ng kalahok, oras na kanilang ginugol sa pagsusulit, at kanilang puntos.

Fyrebox Quiz Maker for Education

Lahat ng Kailangan mong Malaman Tungkol sa Paggawa ng Pagsusulit

Pananaliksik Pangmerkado

Laan ang istadistika ng pagsusulit mo agad-agad. Makikita mo ang mga detalye para sa bawat tanong at mae-export sila sa Excel.

Gamitin ang Pagsusulit mo bilang isang Interaktibong Survey

Awtomatikong itinatala ng pagsusulit mo ang istadistika. Makikita mo kung ilang kalahok ang nagsimula sa pagsusulit mo, tumapos nito, o piniling hindi ito tapusin.

Fyrebox Quiz Maker for Education

Mga Patotoo

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence