Kõik Mida Läheb Vaja Oma Mälumängu Osaliste Arusaamiseks

Vaata Osaliste Kokkuvõtet Ühel Ekraanil

Sinu mälumäng salvestab statistika automaatselt. Sa võid vaadata, mitu osalist on mälumängu alustanud, selle lõpetanud või valinud seda mitte lõpetada.

2531 Vastused

Kasuta oma Mälumängu kui Interaktiivset Küsitlust

Sinu mälumängu statistika on kättesaadav reaalajas. Sa võid vaadata iga küsimuse detaile ja eksportida need Excel-isse.