צייכן אריין

קלאָץ אין דאָ צו שאַפֿן מער קוויזיז.

אָדער