Beartas Príobháideachais

Rialaíonn an Polasaí Príobháideachta seo an bealach a bhailíonn, a úsáideann, a choinníonn agus a nochtann Fyrebox Quizzes faisnéis a bhailítear ó úsáideoirí (“Úsáideoir” gach ceann acu) ar shuíomh Gréasáin https://www.fyrebox.com (“Suíomh”). Baineann an beartas príobháideachta seo leis an Suíomh agus leis na táirgí agus seirbhísí go léir a thairgeann Fyrebox Quizzes

 1. Faisnéis aitheantais phearsanta

  Féadfaimid faisnéis aitheantais phearsanta a bhailiú ó Úsáideoirí ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, nuair a thugann Úsáideoirí cuairt ar ár suíomh, clárú ar an láithreán, ordú a chur, agus i dtaca le gníomhaíochtaí, seirbhísí, gnéithe nó acmhainní eile a dhéanaimid ar fáil ar ár Suíomh. Féadfar ainm, seoladh ríomhphoist, faisnéis maidir le cárta creidmheasa a iarraidh ar úsáideoirí, de réir mar is cuí. Féadfaidh úsáideoirí, áfach, cuairt a thabhairt ar ár Suíomh gan ainm. Ní bhaileoimid faisnéis aitheantais phearsanta ó Úsáideoirí ach amháin má chuireann siad an fhaisnéis sin chugainn go deonach. Is féidir le húsáideoirí diúltú i gcónaí faisnéis aitheantais phearsanta a sholáthar, ach amháin go bhféadfadh sé cosc a chur orthu dul i mbun gníomhaíochtaí áirithe a bhaineann leis an Suíomh.

 2. Faisnéis aitheantais neamhphearsanta

  Féadfaimid faisnéis aitheantais neamhphearsanta faoi Úsáideoirí a bhailiú aon uair a bhíonn siad ag idirghníomhú lenár Suíomh. D’fhéadfadh ainm an bhrabhsálaí, an cineál ríomhaire agus faisnéis theicniúil faoi mhodhanna nasc Úsáideoirí lenár Suíomh, mar an córas oibriúcháin agus na soláthraithe seirbhíse Idirlín a úsáidtear agus faisnéis eile dá samhail a bheith san áireamh i bhfaisnéis aitheantais neamhphearsanta.

 3. Fianáin brabhsálaí gréasáin

  Féadfaidh ár Suíomh “fianáin” a úsáid chun eispéireas an Úsáideora a fheabhsú. Cuireann brabhsálaí gréasáin an úsáideora fianáin ar a dtiomántán crua chun críocha coimeád taifead agus uaireanta chun faisnéis mar gheall orthu a rianú. Féadfaidh úsáideoir roghnú a mbrabhsálaí gréasáin a shocrú chun fianáin a dhiúltú, nó chun foláireamh a thabhairt duit nuair a bhíonn fianáin á seoladh. Má dhéanann siad amhlaidh, tabhair faoi deara go mb’fhéidir nach bhfeidhmeoidh codanna áirithe den Suíomh i gceart.

 4. Conas a úsáidimid faisnéis a bhailítear

  Féadfaidh Tráth na gCeist Fyrebox faisnéis phearsanta Úsáideoirí a bhailiú agus a úsáid chun na críocha seo a leanas:

  • Seirbhís do chustaiméirí a fheabhsú

   Cuidíonn an fhaisnéis a sholáthraíonn tú linn freagra níos éifeachtaí a thabhairt ar d’iarrataí ar sheirbhís do chustaiméirí agus ar riachtanais tacaíochta.

  • Eispéireas an úsáideora a phearsanú

   Féadfaimid faisnéis a úsáid san iomlán chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann ár n-Úsáideoirí mar ghrúpa na seirbhísí agus na hacmhainní a chuirtear ar fáil ar ár Suíomh

  • Chun ár Suíomh a fheabhsú

   Féadfaimid aiseolas a sholáthraíonn tú a úsáid chun ár gcuid táirgí agus seirbhísí a fheabhsú.

  • Íocaíochtaí a phróiseáil

   Féadfaimid an fhaisnéis a sholáthraíonn úsáideoirí fúthu féin a úsáid agus ordú á chur acu ach chun seirbhís a sholáthar don ordú sin. Ní roinnimid an fhaisnéis seo le páirtithe seachtracha ach amháin a mhéid is gá chun an tseirbhís a sholáthar.

  • Ríomhphoist thréimhsiúla a sheoladh

   Féadfaimid an seoladh ríomhphoist a úsáid chun faisnéis Úsáideora agus nuashonruithe a bhaineann lena n-ordú a sheoladh. Féadfar é a úsáid freisin chun freagra a thabhairt ar a gcuid fiosrúchán, ceisteanna, agus / nó iarratais eile. Má chinneann Úsáideoir rogha a dhéanamh ar ár liosta seoltaí, gheobhaidh sé ríomhphoist a bhféadfadh nuacht cuideachta, nuashonruithe, faisnéis ghaolmhar táirge nó seirbhíse, srl a bheith iontu. Más mian leis an Úsáideoir díliostáil ó ríomhphoist a fháil amach anseo, cuirimid san áireamh go mionsonraithe treoracha díliostála ag bun gach ríomhphoist nó féadfaidh Úsáideoir teagmháil a dhéanamh linn trínár Suíomh.

 5. Conas a dhéanaimid do chuid faisnéise a chosaint

  Glacaimid cleachtais iomchuí bailithe sonraí, stórála agus próiseála agus bearta slándála chun cosaint a dhéanamh ar rochtain, athrú, nochtadh nó scriosadh neamhúdaraithe ar do chuid faisnéise pearsanta, ainm úsáideora, pasfhocal, faisnéis idirbhirt agus sonraí atá stóráilte ar ár Suíomh.

  Tarlaíonn malartú sonraí íogair agus príobháideach idir an Suíomh agus a Úsáideoirí thar chainéal cumarsáide urraithe SSL agus tá sé criptithe agus cosanta le sínithe digiteacha.

 6. Do chuid faisnéise pearsanta a roinnt

  Ní dhéanaimid faisnéis aitheantais phearsanta Úsáideoirí a dhíol, a thrádáil ná a ligean ar cíos le daoine eile. Féadfaimid faisnéis dhéimeagrafach chomhiomlánaithe chineálach nach bhfuil nasctha le haon fhaisnéis aitheantais phearsanta maidir le cuairteoirí agus úsáideoirí a roinnt lenár gcomhpháirtithe gnó, cleamhnaithe iontaofa agus fógróirí chun na críocha a bhfuil cuntas orthu thuas. Féadfaimid soláthraithe seirbhíse tríú páirtí a úsáid chun cabhrú linn ár ngnó agus an Suíomh a oibriú nó gníomhaíochtaí a riaradh ar ár son, mar shampla nuachtlitreacha nó suirbhéanna a sheoladh amach. Féadfaimid do chuid faisnéise a roinnt leis na tríú páirtithe seo chun na críocha teoranta sin ar an gcoinníoll gur thug tú do chead dúinn.

 7. Suíomhanna Gréasáin tríú páirtí

  Féadfaidh úsáideoirí fógraíocht nó ábhar eile a fháil ar ár Suíomh a nascann le suíomhanna agus seirbhísí ár gcomhpháirtithe, soláthraithe, fógróirí, urraitheoirí, ceadúnaithe agus tríú páirtithe eile. Ní dhéanaimid rialú ar an ábhar nó ar na naisc atá le feiceáil ar na suíomhanna seo agus nílimid freagrach as na cleachtais a úsáideann láithreáin ghréasáin atá nasctha lenár Suíomh nó uaidh. Ina theannta sin, d’fhéadfadh na suíomhanna nó na seirbhísí seo, lena n-áirítear a n-ábhar agus a naisc, a bheith ag athrú i gcónaí. D’fhéadfadh go mbeadh a mbeartais phríobháideachta agus a mbeartais seirbhíse do chustaiméirí féin ag na suíomhanna agus na seirbhísí seo. Tá brabhsáil agus idirghníomhaíocht ar aon suíomh Gréasáin eile, lena n-áirítear láithreáin ghréasáin a bhfuil nasc acu lenár Suíomh, faoi réir théarmaí agus pholasaithe an láithreáin ghréasáin sin.

 8. Athruithe ar an mbeartas príobháideachta seo

  Tá lánrogha ag Fyrebox Quizzes Ltd an beartas príobháideachta seo a nuashonrú ag am ar bith. Nuair a dhéanaimid, déanfaimid athbhreithniú ar an dáta nuashonraithe ag bun an leathanaigh seo agus seolfaimid r-phost chugat. Molaimid d’úsáideoirí an leathanach seo a sheiceáil go minic le haghaidh aon athruithe chun fanacht ar an eolas faoin gcaoi a bhfuilimid ag cabhrú leis an bhfaisnéis phearsanta a bhailímid a chosaint. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú go bhfuil sé de fhreagracht ort an beartas príobháideachta seo a athbhreithniú go tréimhsiúil agus a bheith feasach ar mhodhnuithe.

 9. Do ghlacadh leis na téarmaí seo

  Trí úsáid a bhaint as an Suíomh seo, síníonn tú go nglacann tú leis an mbeartas seo agus leis na téarmaí seirbhíse. Mura n-aontaíonn tú leis an mbeartas seo, ná bain úsáid as ár Suíomh. Measfar go nglacann tú leis na hathruithe sin trí d’úsáid leanúnach a bhaint as an Suíomh tar éis athruithe ar an mbeartas seo a phostáil.

 • Ag dul i dteagmháil linn

  Má tá aon cheist agat faoin mBeartas Príobháideachta seo, faoi chleachtais an láithreáin seo, nó faoin gcaoi a ndéileálann tú leis an suíomh seo, déan teagmháil linn ag:
  Fyrebox Quizzes
  U372/585 Little Collins St
  MELBOURNE VIC, 3000
  AUSTRALIA
  [email protected]
  ABN: 41159295824

  Nuashonraíodh an doiciméad seo go deireanach an 9 Márta 2020